Gunnar Bjoerkman 246X300 1  DB   ST
 Verkställande direktör  Ekonomiansvarig    Pensionsspecialist
Gunnar Björkman  David Bergling    Said Tabari
gunnar.bjorkman@sterikforsakring.se  david.bergling@sterikliv.se    said.tabari@sterikliv.se
 Tfn 08-508 29 272  Tfn 08-508 29 813    Tfn 08-508 29 925