Information om behandling av personuppgifter hos S:t Erik Livförsäkring AB

 

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är S:t Erik Livförsäkring AB, 516406-0427.

 Dataskyddsombud är:

 Erik Fischer

erik.fischer@sterikforsakring.se

076-12 299 28

 

Information om bolagets personuppgiftsbehandling och dina rättigheter finns här.

 

Bolagets riktlinjer för hantering av personuppgifter finns här.