Klagomålshantering

Vid eventuella klagomål på S:t Erik Livs produkter och service går det bra att vända sig till klagomålsansvarig Erik Fischer. Hur hanteringen av klagomålsärenden skall gå till inom bolaget framgår av bolagets policy för klagomålshantering här intill.

Kontaktuppgifter klagomålsansvarig:

Erik Fischer
Tfn: 08 508 29 928
Mob: 076 12 29 928

 erik.fischer@sterikforsakring.se

 

 Klagomålshantering